Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 6
Yardımcı Doçent 12
Araştırma Görevlisi 9
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 137 548
2. Öğretim Öğrencisi 74 594
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 211 1142
Genel Toplam 1353