Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 6
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 108 483
2. Öğretim Öğrencisi 60 515
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 168 998
Genel Toplam 1166