Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 6
Yardımcı Doçent 11
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 133 538
2. Öğretim Öğrencisi 75 569
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 208 1107
Genel Toplam 1315