Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 6
Yardımcı Doçent 13
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 134 554
2. Öğretim Öğrencisi 72 592
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 206 1146
Genel Toplam 1352