Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 5
Yardımcı Doçent 13
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 130 544
2. Öğretim Öğrencisi 72 582
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 202 1126
Genel Toplam 1328