Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 12
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 130 561
2. Öğretim Öğrencisi 66 611
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 196 1172
Genel Toplam 1368