Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanı'ndan

Bölümümüzün tarihçesi Sakarya Üniversitesine dayanmaktadır. Bölümümüzün tarihçesine kronolojik olarak kısaca bakacak olursak kuruluşumuz 1979 yılına uzanmaktadır.  Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nin kuruluşunda yer alan iki bölümden biri olarak yer alman İnşaat Mühendisliği Bölümümüz Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nin 1970 yılında kurulması ile faaliyete başlamıştır.1982 yılına kadar Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi çatısı altında akademik faaliyetini sürdüren Bölümümüz 1982 yılında YÖK'ün kurulmasından sonra İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi bünyesinde görevine devam etmiştir. 1992 yılında Sakarya Üniversitesinin kurulması ile bölümümüz akademik faaliyetlerini Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde sürdürmektedir.

İnşaat Mühendisliği, temel mühendislik alanlarının başında gelir. İnsanların var olduğu sürece  ihtiyaç duyduğu temel mühendislik dalıdır. Bu bağlamda, köklü geçmişi, seçkin ve donanımlı öğretim üyeleri, etkin ve çağdaş laboratuvarlarıyla, bu önemli mühendislik dalının temsilini günümüze en iyi şekilde taşıyan bölümümüz çağdaş eğitim felsefesi ve etkin öğrenim yaklaşımıyla dünya standartlarında eğitim veren bir kurumdur. 1970'den bugüne, bölüm mezunlarımız mühendislikte ve akademik hayatta ön sıralarda yarışmaktadır. Gerek özel sektörde ve gerekse kamu sektöründe çalışan başarılı mezunlarımız ülkemizin geleceğine yön vermektedir.  

İnşaat Mühendisliği, çok geniş işgücü alanına sahiptir. Mezunlarımız bina, baraj, havaalanı, köprü, karayolu, demiryolu, tünel kanal ve su şebekeleri, liman hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, yenilenebilir enerji santralleri projelendirilesi ve yapımı ile ilgili alanlarda görev alabilmektedir. Son dönemlerde yaşanan doğal afetler nedeniyle sağlıklı, sürdürülebilir ve uzun ömürlü tasarım ve yapım büyük önem kazanmış olup; bu bağlamda İnşaat Mühendisleri önemli bir rol üstlenmiştir. Dolayısıyla İnşaat Mühendisliği eğitimi alan ve Sakarya Üniversitesi mezunu olan mühendisler, iç ve dış pazarda yoğun talep görmektedir. Artma eğilimi gösteren İnşaat Mühendisi ve araştırmacı talebini, üretken, sistematik yaklaşıma uyumlu, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek, çevreye duyarlı, meslek etiğine sahip, donanımlı ve bilgili mühendisler yetiştirmeyi ilke edinen bölümümüz, kalitesinden ödün vermeyerek, hep daha iyiye ulaşma çabasını sürdürmektedir. 

Bölümümüz, çağdaş düzeyde laboratuvar ve mekanları ile eğitim-öğretim ve ARGE faaliyetlerinin yerine getirmektedir. Bölümümüz bu faaliyetlerde sürekli güncel gelişmeleri takip eden yeter dinamiklere sahip bulunmaktadır.

Bölümümüzü tercih eden öğrencileri kutlar; başarılı, huzurlu bir eğitim süreci geçirmenizi dilerim.                                                                                  

Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR